top of page

Werking

 

Wij zijn dagelijks op de baan om ervoor te zorgen dat u uw zorgen zult krijgen die u nodig heeft. Omdat wij met 2 verpleegkundigen per ronde werken kunnen wij optimaal de zorg op elkaar afstemmen. 

 

Dit kan een inspuiting, wondzorg, toilet of palliatieve begeleiding zijn. Indien er een toilet noodzakelijk is, zal de verpleging op het afgesproken uur een eerste intake doen om de afspraken te regelen en het dossier op te maken. De aanvragen zullen ingediend worden bij de nodige instanties.

 

We werken, indien nodig, samen met uw huisarts, kinesitherapeuten, zorgkundigen, enz...

 

Maandelijks vergaderen wij om de goede werking van de praktijk te bevorderen.

 

Betaling

 

Alle verzorgingen worden rechtstreeks afgerekend via uw mutualiteit.

 

Wij werken samen met alle mutualiteiten in België = derdebetalersregeling.

 

Bij verzekeringsgevallen(arbeidsongeval, ziekteverzekering) zullen de administratieve formaliteiten door "Thuisverpleging A tot Z" in orde gebracht worden.

bottom of page